Antyegzekucja

DZIAŁANIA ANTYEGZEKUCYJNE – w przypadku wszczętej egzekucji komorniczej , podejmujemy działania mające… na celu wstrzymanie czynności egzekucyjnych poprzez : doprowadzenie do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w efekcie porozumienia z wier którzy od lat praktykują i ciągle udoskonalają techniki mediacyjne. kwalifikacje i doświadczenie naszych negocjatorów gwarantują jakość świadczonych usług. Każdą sprawę prowadzimy rzetelnie, indywidualnie – z zachowaniem najwyższej staranności, ponieważ najbardziej zależy nam na zadowoleniu naszych partnerów.