Antywindykacja

Sposób działania wielu firm windykacyjnych pozostawia wiele do życzenia. Nierzadko nie rozróżniają one pomiędzy rzeczywistym dłużnikiem, wobec którego posiadają żądania należycie udokumentowane, a jedynie potencjalnym źródłem dodatkowego zysku. W rezultacie bywa, że sięgają po arsenał środków, w którym ponad kwestie merytoryczne ważniejsze jest przytłoczenie i zdominowanie osoby, do której kierują swoje roszczenia.

Nie trzeba jednak zmagać się z nimi, ani żadnymi wierzycielami innego rodzaju samemu. Antywindykacja to gałąź usług naszej Kancelarii, która pozwoli odetchnąć autentycznym bądź domniemanym dłużnikom zmęczonym odpieraniem nacisku ze strony wyciągających ręce po pieniądze podmiotów. Wykonamy szereg działań, których celem jest ochrona ich interesów. W każdym przypadku szczegółowo przeanalizujemy sytuację naszego Klienta. Ustalimy, jakie długi powinien on spłacić i sprawimy, że będzie mógł to uczynić w dogodny dla siebie sposób.

Egzekucja komornicza to jeszcze nie koniec. Potrafimy udzielić skutecznej pomocy

Antywindykacja, której skutecznemu realizowaniu zawdzięczamy pozytywne opinie o naszej pracy, to nie jest jednak ostatnie narzędzie, z którym przychodzimy z pomocą. Każdy komornik, choć jest zobowiązany do należytej staranności swojej pracy, jest jedynie funkcjonariuszem publicznym pracującym w oparciu o decyzje wydane na podstawie określonego materiału. Jeśli pozbawiony fachowej pomocy dłużnik nie zdołał obronić się przed wszczęciem egzekucji nie znaczy to, że nie ma już podstaw do jej zatrzymania. Jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia na wszystkich etapach procesu windykacyjnego, toteż antyegzekucja także jest środkiem, po który nasi Klienci mogą skutecznie sięgnąć.

Każdy przypadek poddamy fachowej analizie prawnej. Stosownie do sytuacji, podejmiemy działania zmierzające do wstrzymania czynności egzekucyjnych i zawieszenia postępowania. Klauzulę wykonalności można uchylić w całości lub części, zależnie od charakteru danej sprawy. Zainterweniujemy w przypadkach zaniżania wyceny nieruchomości, z których prowadzona była egzekucja. Kwalifikacje, a także doświadczenie naszych negocjatorów pozwalają nam na skuteczne mediacje i wypracowanie najbardziej korzystnego dla naszego Klienta porozumienia. Naszą siedzibą jest Kalisz, jednak antywindykacja i inne usługi prowadzone są przez nas na terenie całego kraju. Zapraszamy!