Uchylenie się od zapłaty

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty ?  Firma  windykacyjna wykupiła Twój dług od banku , firmy telekomunikacyjnej lub innego podmiotu ?  Skontaktuj się z nami . Bezpłatnie  dokonamy analizy czy istnieje możliwość uniknięcia zapłaty.  Bardzo często z uwagi na chrakter sprawy , podstawę roszczenia i błędy formalne lub proceduralne popełnione przez pierwotnego wierzyciela lub firmę windykacyjną możliwe jest skutecznie uchylenie się od  spłaty zobowiazania.

Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy i przedstawimy zakres możliwych działań.

 


Bezpłatna konsultacja telefoniczna:
Informacja:  516-800-802  

E mail: kancelaria@antywindykacja.pl