Wykup długu

Usługa ta polega na przeprowadzeniu transakcji cesji wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego, któremu dłużnik będzie dokonywał spłat zobowiązania. Kwota zakupu długu może być znacznie niższa od wartości wierzytelności.

Usługa ta jest szczególnie korzystna w sprawach w których od dłuższego czasu są prowadzone czynności egzekucyjne z negatywnym skutkiem.  Wówczas wierzyciele najczęściej są skłonni odsprzedać wierzytelność za kwotę niższą od należności głównej.

 


Bezpłatna konsultacja telefoniczna:
Informacja:  516-800-802  

E mail: kancelaria@antywindykacja.pl

Opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora.