Restrukturyzacja

Pod pojęciem restrukturyzacji długu należy rozumieć zmiany struktury zobowiązań pod względem ich ilości okresu… i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania, dokonywane za zgodą wierzycieli w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. na celu wstrzymanie czynności egzekucyjnych poprzez : doprowadzenie do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w efekcie porozumienia z wier którzy od lat praktykują i ciągle udoskonalają techniki mediacyjne. kwalifikacje i doświadczenie naszych negocjatorów gwarantują jakość świadczonych usług. Każdą sprawę prowadzimy rzetelnie, indywidualnie – z zachowaniem najwyższej staranności, ponieważ najbardziej zależy nam na zadowoleniu naszych partnerów.