Jak wyjść ze spirali długów

Jest kilka sposobów aby wyjść ze spirali długów , najpierw jednak: 

 1. Przestań zaciągać pożyczki. Jeśli pętla zadłużenia wynika z zaciągania pożyczek na spłatę poprzednich zobowiązań, przestań pożyczać. To      krok  niezbędny do poprawy trudnej sytuacji finansowej.

 2. Zrób podsumowanie długów ,  zarobków i kosztów utrzymania . Aby rozpocząć proces wychodzenia z długów konieczne jest uświadomienie sobie jak realnie sytuacja wygląda.  Wygospodaruj kilkadziesiąt minut ,  i wypisz wszystkie długi, uwzględniając kwoty, dane wierzycieli, terminy wymagalności spłaty. Jeśli któryś z długów jest obecnie w procesie windykacji, zaznacz  taką informację. Zestaw te dane z informacjami o aktualnych wpływach i stałych kosztach związanych z utrzymaniem .    Ustal ile pieniędzy w skali miesiąca możesz przeznaczyć na spłatę długów .

 3.  Sprawdź czy możesz liczyć na wsparcie najbliższych. Chcesz wyjść z długów, nie mając realnych możliwości spłaty? Alternatywnym sposobem na wyjście z długów może być wsparcie rodziny . 

SPOSOBY NA WYJŚCIE ZE SPIRALI ZADŁUŻEŃ 

 1. Skontaktuj się z naszym prawnikiem . Konsultacja jest bezpłatna.   Podczas konsultacji przedstawisz zakres i genezę swoich problemów finansowych . W  większości przypadków istnieją prawne możliwości zmniejszenia lub nawet całkowitego obalenia długu. Ma to miejsce głównie w sprawach pożyczek pozabankowych – parabankowych  a nawet kredytach bankowych . 
 2. Ustalenie pełnego grona wierzycieli . W przypadku gdy straciłeś kontrolę nad swoimi długami , a dodatkowo twoje zobowiązania były przedmiotem cesji wierzytelności [ zostały sprzedane funduszom sekurytyzacyjnym , firmom windykacyjnym itp. ]  , są na różnych etapach postępowania [ polubownego , sądowego , egzekucyjnego ] lub egzekucje zostały już umorzone  , dokonamy ustaleń Twoich wierzycieli , odtworzymy dokumentacje Sądową  / egzekucyjną , co pozwoli dokonać precyzyjnej analizy aktualnej sytuacji. 
 3. Wytypowanie odpowiedniej strategii działania . W zależności od zakresu zobowiązań , sytuacji majątkowej dłużnika , struktury zobowiązań [ z jakiego tytułu powstały i na jakim są etapie ]  rekomendujemy zakres działań jakie należy podjąć. 
  • Negocjacje i wypracowanie z wierzycielem ugody z częściowym umorzeniem długu. 
  • Rozłożenie zadłużenia na raty , nawet jeśli wierzyciel się na to nie zgadza. 
  • Doprowadzenie do postępowania sądowego w którym znacznie zmniejszymy lub nawet całkowicie anulujemy dług
  •  Reprezentacja w już zainicjowanym postępowaniu sądowym . Nakaz zapłaty / Nakaz zapłaty EPU  – Lublin / Wyrok zaoczny / postępowania zwykłe
  • Ogłoszenie upadłości dłużnika , co w konsekwencji doprowadzi do oddłużenia. 
  • W innych sprawach wdrażamy autorskie programy oddłużeniowe oparte na negocjacjach z wierzycielami , obronie dłużnika w postępowaniu sądowym lub reprezentacją przed komornikiem . 

 

 

W KAŻDYM PRZYPADKU JEST WYJŚCIE Z SYTUACJI 

Bezpłatna konsultacja telefoniczna:

Informacja:  516-800-802  

E mail: kancelaria@antywindykacja