Nakaz zapłaty / pozew

Jeśli otrzymałeś z Sądu nakaz zapłaty, to nie przesądza , że będziesz musiał/a z nim zgodzić i uregulować.  Wystarczy, że terminowo i prawidłowo na niego zareagujesz, w czym nasza kancelaria Ci pomoże. 

Mamy na to 14 dni od chwili doręczenia przesyłki sądowej.

Zazwyczaj korespondencję tego rodzaju prawdziwi bądź domniemani dłużnicy otrzymują z tzw. E-Sądu, czyli Sądu Rejonowego w Lublinie VI Wydział Cywilny. Bardzo chętnie korzystają z takiej drogi wszelkiego rodzaju firmy windykacyjne. Jest to związane z faktem, że w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym nie załącza się do pozwu żadnych dowodów. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że podmiot, który usiłuje wyciągnąć od nas pieniądze, nie jest w stanie tego udokumentować i liczy na to, że przekona nas autorytet sądu, którym się posłużył. Tymczasem, wystarczy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, by sprawa wróciła do rozpoznania w normalnym trybie. Rzecz wydaje się prosta. Mamy na to jednak tylko czternaście dni, a często nie jesteśmy do końca pewni co robić. Warto więc czym prędzej zwracać się o pomoc do specjalistów.

Uchylenie nakazu zapłaty może być początkiem dalszej walki. Zapewnij sobie wsparcie doborowych sił

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest pierwszym krokiem, który należy wykonać we właściwym czasie. Nasza kancelaria oferuje w tym obszarze kompleksową pomoc. Bezpłatnie wykonamy analizę wyroku otrzymanego przez Klienta. Sporządzimy także skuteczny sprzeciw od nakazu, uprzednio zbadawszy jego zasadność. To, co stanie się potem, zależy już od wierzyciela. Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego będzie on miał siedem dni na uzupełnienie pozwu i przedstawienie dowodów – zazwyczaj wówczas okazuje się, czy rzeczywiście miał czego żądać. Gdy tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone. W innym wypadku dłużnik, który złożył odwołanie od nakazu zapłaty, otrzyma z sądu komplet tych dokumentów, a na odpowiedzenie na pozew będzie miał czternaście dni. Taka ewentualność także nie oznacza jeszcze, że pozostało już tylko złożyć broń i zastanawiać się nad zaspokojeniem żądań w wysokości, jaką zażyczył sobie powód. Trzeba jedynie dysponować odpowiednim wsparciem – takim, jakie zapewnia nasza Kancelaria.

Wieloletnie doświadczenie w obszarze wierzytelności i postępowań egzekucyjnych czyni z nas wymagającego przeciwnika dla najbardziej nawet zawziętych windykatorów i innych wierzycieli. Nawet wówczas, gdy okaże się, że istnieją podstawy do żądania spłaty określonych zobowiązań, nasi doświadczeni negocjatorzy wypracują optymalne rozwiązanie. Zapraszamy!


Bezpłatna konsultacja telefoniczna:
Informacja:  516-800-802  

E mail: kancelaria@antywindykacja.pl