Pożyczka / Kredyt

Kredyt lub  umowa pożyczki  często zwierane są bez analizy ich treści . W zależności od warunków na jakich jest zawarta takowa umowa często zawierają one błędy które dają podstawę do ich zakwestionowania. 

SKD  – SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO  –  to obecnie szansa dla pożyczkobiorców  którzy są w trakcie spłaty lub spłacili pożyczkę / kredyt .  Dzięki niej jako konsument możesz odzyskać wszystkie zapłacone odsetki, prowizję i opłaty okołopożyczkowe . Możesz także znacznie  zmniejszyć raty kredytu który jeszcze spłacasz .

 Sankcja kredytu darmowego  – znajduje umocowanie w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku „o kredycie konsumenckim”.  Zgodnie z jej treścią w art. 45  ustanowiono, że:

„W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.”

Możliwość skorzystania z tej instytucji prawnej dotyczy  konsumentów którzy spłacają lub spłacili  kredyt gotówkowy , pożyczkę ratalną i kredyt odnawialny oraz dodatkowo pożyczkach pozabankowych.

Jest kilka warunków które należy spełnić aby Twoja pożyczka podlegała sankcji kredytu darmowego: 

  • Wartość pożyczki / kredytu nie może przekraczać kwoty:  255.550,00 zł.
  • Dodatkowo umowa musi być zawarta po dniu 18 grudnia 2011 r.
  • Ponadto  kredytobiorcy musi mieć  status konsumenta.