Sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeśli otrzymałeś  NAKAZ ZAPŁATY , WYROK ZAOCZNY lub POZEW , koniecznie musisz podjąć działanie. W wielu przypadkach roszczenie nie jest zasadne lub nienależycie udokumentowane.   Złożenie sprzeciwu powoduje uchylenie nakazu zapłaty [ postępowanie upominawcze i elektroniczne ]  i daje możliwość oddalenia powództwa w całości lub przynajmniej w części.  Ważne : Zapisz na pozwie datę odbioru / doręczenia  korespondencji z sądu.   Masz  14 dni  na obronę przed wierzycielem.  

Bezpłatnie przeanalizujemy twoją sprawę ,   dokonamy analizy zasadności pozwu , załączonych dokumentów i przedstawimy Ci jakie realne korzyści przyniesie złożenie sprzeciwu [ lub odpowiedzi na pozew ] 

Wystarczy , że skontaktujesz się z nami telefonicznie i prześlesz na poniższy adres e-mail  skan lub czytelne zdjęcia pozwu i wskazanych załączników. 

Bezpłatna konsultacja telefoniczna:
Informacja:  516-800-802  

E mail: kancelaria@antywindykacja.pl