Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne [ nieprowadzące działalności gospodarczej  / lub już zakończyły jej prowadzenie ]  niemające zdolności finansowej do uregulowania zobowiązań finansowych. Stan niewypłacalności pojawia się, kiedy dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych przez okres przynajmniej trzech miesięcy.

Bezpłatna konsultacja telefoniczna:
Informacja:  516-800-802  

OGŁASZAJĄC UPADŁOŚĆ UWOLNISZ SIĘ OD DŁUGÓW.

Jeśli twoje zobowiązania finansowe Cię przerastają i nie jesteś w stanie ich uregulować masz możliwość uwolnić się od długów ogłaszając UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĘ.  

 1.  Na wstępnym etapie skontaktuj się z nami telefonicznie. Nasz ekspert podczas niezobowiązującej i bezpłatnej konsultacji ustali czy twoja sytuacja finansowa umożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 
 2. Po pozytywnym zakwalifikowaniu Cię do procesu upadłościowego  podpisujemy umowę oraz pełnomocnictwa niezbędne do reprezentacji w sądzie oraz zebrania niezbędnej dokumentacji w tym ustaleniu kręgu wierzycieli i kwot zadłużeń. Nie musisz się przejmować , że  zagubiłeś  dokumenty lub nie posiadasz pełnej informacji nt. swoich zadłużeń , nasi pracownicy ustalą to za Ciebie. 
 3. Radca Prawny w naszej Kancelarii Przygotowuję w Twoim imieniu wniosek o upadłość konsumencką poprzez portal Sądowy KRZ ( Krajowy rejestr Zadłużonych)
 4. Sąd wydaje postanowienia o upadłości i ustanawia syndyka . Od tego chwili wstrzymane zostają wszelkie egzekucje i działania komornika. Organy egzekucyjne są zmuszone do umorzenia postępowań. 
 5. Postępowania syndyka i likwidacja majątku.
  Syndyk rozpoczyna postępowanie ustaleniem listy wierzycieli. Wszyscy wierzyciele mają 30 dni aby zgłosić swoją wierzytelność do Twojego Syndyka . Niezgłoszenie wierzytelności powoduje jej pominięcie w postępowaniu i udziale w podziale środków masy upadłości oraz udziału w planie spłaty.

   

POZBĄDŹ SIĘ DŁUGÓW I ZACZNIJ ŻYĆ NA NOWO.

Bezpłatna konsultacja telefoniczna:
Informacja:  516-800-802  

E mail: kancelaria@antywindykacja.pl

 

.