Jak pomagamy

Dokonujemy bezpłatnej analizy na podstawie przesłanego drogą mailową  opisu sprawy oraz dokumentacji.

Opis sprawy powinien zawierać dane na temat:

  • wierzycieli
  • kwot zadłużeń
  • etapu sprawy
  • podejmowanych dotychczas działań
  • dane kontaktowe wraz z numerem telefonu.

Dokumenty:

  • Wezwania do zapłaty
  • nakaz / wyrok sądu / pozew
  • korespondencja komornicza
  • korespondencja z wierzycielem
  • ugody / porozuminia

Po przeprowadzeniu analizy prezentujemy zakres możliwych do podjęcia działań i dokonujemy wyboru wspólnie z klientem najbardziej optymalnego rozwiązania.

Przedstawiamy warunki realizacji umowy , a po ich akceptacji  przystępujemy do działania.